فروشگاه اینترنتی قصر فرش

2
آبان
فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی کاشان


زمان مطالعه : 4 دقیقه

فرش ماشینی کاشان

اما شهرت فرش کاشان تنها منحصر به فرش دستباف نمی شود، بلکه کاشان پیشرو در صنعت فرش ماشینی

نیز هست.

تاریخچه پیدایش فرش ماشینی در ایران نشان میدهد که این محصول در ایران عمری تقریباً ۴۰ ساله دارد.

در ابتدای دهه ۵۰ اولین فرش ماشینی تولید داخل در کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان توسط

ماشینهای مخمل بافی ژاکارد و با الیاف مصنوعی براق و پرز نسبتاً کوتاه و وزن سبک، بافته و روانه بازار

گردید. همزمان با آن عدهای از تجار، فرشهایی با همین مشخصات و تا حدی مرغوبتر از کشور بلژیک وارد

بازار ایران نمودند و سلیقه ایرانی را با پدیده فرش ماشینی آشنا کردند.

با مشاهده استقبال نسبتاً مطلوبی که مردم از فرش ماشینی به عمل آوردند صاحبان گروه صنعتی بهشهر که

از کارخانهداران و سرمایهگذاران خوشنام کشور بودند، اقدام به تأسیس شرکت بزرگی به نام شرکت صنایع

کاشان نمودند که فعالیت آن در زمینه تولیدات مواد مرتبط با فرش و همچنین خود فرش ماشینی بود و

اولین محصول آن در سال ۱۳۵۳ به بازار عرضه شد. این محصول با نمونههای قبلی کامالً متفاوت و

شباهتهای زیادی به فرش دستباف داشت که به خصوص نوع پشمی آن فوقالعاده مورد اقبال عمومی قرار

گرفت. متعاقب آن شرکتهای دیگری از جمله شرکت شهباف که بعدها به فرش گیالن تغییر نام داد و

همچنین شرکتهای فرش پارس و مولن روژ )نقش ایران( و فرش اکباتان تأسیس و به رقابت پرداختند.

این امر تا اواخر سال ۵۷ به طور معمول ادامه داشت و شرکتهای بزرگ تولیدکننده فرش با هم در حال

رقابت بودند. پس از مصادره اموال و کارخانجات تعدادی از سرمایهداران ایرانی در سال ۵۸ از جمله

شرکتهای ملی )مصادره شده(، کارخانجات فرش ماشینی موجود نیز چون صدها واحد تولیدی دیگر زیر

پوشش مدیریتی سازمانهای دولتی مثل سازمان صنایع ملی ایران، بنیاد مستضعفان و جانبازان و ... درآمد

و مدیران دولتی اکثراً کم تجربه و بیگانه با مسائل صنعت، به مدیریت این کارخانجات بزرگ و با ارزش

منصوب شدند و از آن پس منحنی حیات این کارخانجات به سراشیبی افتاده و رو به افول نمود.

در سال ۵۷ تعدادی از متخصصان صنعت نساجی و دستاندرکاران صنعت فرش ماشینی و همچنین پارهای

از کارخانهداران که تا آن زمان در رشتههای دیگر نساجی فعال بودند به فکر ایجاد واحدهای جدید فرش

ماشینی افتادند و کارخانجاتی از قبیل قالی سلیمان، فرش مشهد، فرش شیراز )دناژ(، فرش مازندران، فرش

باستان و ستاره کویر و تعدادی دیگر در گوشه و کنار کشور و با ماشینهای مربوط به آن زمان مثل وندویل

۶۱ALD وAL ۱ و TEXTIMA شروع به کار نمودند و از همینجا سیر تحول فرش ماشینی در بخش

خصوصی و توقف یکی پس از دیگری کارخانجات بزرگ موجود تحت پوشش دستگاههای دولتی آغاز شد. با

انتقال تدریجی متخصصان شاغل در کارخانههای بزرگ به کارخانههای نوپا رقابت جدیدی در زمینه تولید

فرش ماشینی در میان واحدهای بخش خصوصی درگرفت، ولی تحول اساسی در صنعت فرش ماشینی در

کشور از سال ۶۵ شروع شد که این سیر تحول موجب ایجاد بیش از ۱۶۰۰ واحد کوچک و بزرگ تولیدکننده

فرش گردید که در حال حاضر مشغول رقابتند.

کارخانجات فرش ماشینی در اکثر شهرهای کشور وجود دارد ولی بسته به امکانات در برخی شهرهای کشور

از کثرت بیشتری برخوردار است که میتوان کاشان را بعنوان پایتخت فرش ماشینی ایران نامید چرا که در

این شهر بیش از ۷۰۰ واحد فعال در امر تولید فرش ماشینی فعال است. همچنین تولید فرش ماشینی در

شهرهای آران و بیدگل، مشهد، دلیجان، یزد، اصفهان و تهران، ماکو نیز چشمگیر است.

 

0 دیدگاه برای این مقاله ثبت شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *