رنگ بندی فرش کاشان

32 بازدید

فرش، قالی، گلیم  فرش، دکوراسیون خانه، زینت خانه ، قالیچه،قیمت فرش ، 700شانه، 1200 شانه،1500 شانه، کارخانه  فرش ، نمای خانه، اندازه فرش ، ابعادفرش ، متراژ فرش، قصرفرش، زیبایی خانه، رج، نخ ، پرز ،چله ، تار ، پود، طرح فرش ، گل برجسته ،الیاف، الیاف مصنوعی ،جنس فرش ،سبک فرش،نقش فرش ، تخته فرش،حاشیه فرش ،تراکم فرش ،

رنگ بندی فرش کاشان

رنگ نقوش در قالی هایی که دارای زمینه سفید عاجی هستند، عموماً خاکستری، قهوه ای، توتونی، عاجی و سیاه است. و در قالیهای دارای نقوش هراتی موسوم به مستوفی که قبالً به آنها اشاره شد رنگها دارای آن لطافت و ظرافت الزم نیستند و این امر بخصوص در قالیهای جدید مشاهده می شود. معموالً در این قالیها دو رنگ مسلط وجود دارد که آبی و قرمز هستند )مایه های مختلفی از قرمز آجری( و موجب بوجود آمدن یکنواختی نسبتاً تیره ای در رنگ قالی می شوند. عالوه بر موارد فوق در بازار، فرشی بنام فرش کاشان پنج رنگ نیز عرضه می شود و همانطور که از معنی آن بر می آید در رنگرزی الیاف آن فقط پنج رنگ بکار رفته است. برخی از رنگهای فوق در گویش محلی واژه مخصوصی دارند. قسمتی از آنها به شرح زیر است: شکری )به رنگ کرم(، مله ای، ) رنگی است بین زرد و نارنجی و از مخلوط کردن نصف استکان رنگ زرد و چهار قطره سرمه ای به دست می آید. این رنگ به سکه ای نیز شهرت دارد(، دوغی ) صورتی پررنگ( و چهره ای که همان صورتی کمرنگ است.


برچسب ها : فرش قالی گلیم فرش دکوراسیون خانه زینت خانه قالیچه قیمت فرش 700شانه 1200 شانه 1500 شانه کارخانه فرش نمای خانه اندازه فرش ابعادفرش متراژ فرش قصرفرش زیبایی خانه رج نخ پرز چله تار پود طرح فرش گل برجسته الیاف الیاف مصنوعی جنس فرش سبک فرش نقش فرش تخته فرش حاشیه فرش تراکم فرش

1399/04/31

مطالب مرتبط
مشاهده بیشتر
دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه