فرش شاهکار ترمه ای ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ وینتیج - فرش کاشان