فرش شاهکار نقره ای ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ وینتیج - فرش کاشان