فرش رز افشان سرمه ای  1000 شانه تراکم 3000 - فرش کاشان