فرش افشان دریا سرمه ای 700 شانه تراکم 2550 - فرش کاشان